1400the office building pcxb6lg

דיסקלמר

מובהר בזה כי המידע המועבר בפרסום זה וכן סדנאות הנדל”ן, שירות הליווי האישי בנדל”ן ו/או כל שירות אחר הניתן על ידי  – ניתנים כולם על סמך ניסיון פרקטי רב ועדכני שלי מהשטח עקב עסקאות רווחיות רבות שביצעתי, אך כל הנ”ל איננו מהווה בשום אופן יעוץ פרופסיונאלי, אינני יועצת השקעות מוסמכת, עורכת דין, רואת חשבון, או יועצת מס ואני ממליצה בחום להתייעץ באנשי מקצוע בתחומים אלו בטרם ביצוע עסקאות נדל”ן.
כל עסקת נדל”ו שתתבצע, גם אם לאחר קבלת שירות משירותי או עיון במידע מטעמי, תתבצע על סמך החלטותיו ובדיקותיו האישיות של המבצע בלבד, ביחס לסיכון מול סיכוי, כאדם בגיר, עצמאי, האחראי לגורלו. לא אוכל להיות אחראית לתוצאות הכלכליות של עסקאות אלו והנני מסירה מראש ובפירוש אחריותי.