5 סדנאות פרקטיות שישנו לך את תפיסת העולם הנדלנית שלך (אתגר)

 999