חממת הנדל״ן – בתשלום חודשי עם חודש ניסיון

 585 / חודש