נדלניסט פרימיום ב-12 תשלומים של 340 ₪ (יש לבחור את מספר התשלומים בדף הבא)

 8,964