• “כישורי אנשים” וניהול משא ומתן

    רותם נמיר פרדס

    פרטים טכניים רבים קשורים בהשקעות נדל"ן, ניתוח השוק, המחיר הנכון, חוזים, רישומים, השכרה ועוד ועוד… כ‬ולם חשובים וצריכים להעשות כמו…

    background 188
    אם אני יכולה כל אחד יכול, כללי